Eksamen: Farvel til penn og papir

Tiden er over for penn og papir som de viktigste arbeidsredskapene under eksamen. I går hadde årets avgangselever i videregående skole eksamen i norsk, og over 80 prosent av dem leverte eksamen digitalt.

 -  Dette er historisk! Vi er stolte over at rekordmange leverte digitalt og at det gikk nesten helt uten problemer, sier Arild Stangeland,  IT-direktør i Utdanningsdirektoratet.

IKT-basert eksamen har vært mulig siden 2008, men det har aldri vært flere som har levert digitalt enn under norskeksamen i går. Elevene logget seg på Utdanningsdirektoratets systemer for å laste ned eksamensoppgaven i norsk like over klokken ni i går. Noen steder gikk det litt tregt da og rundt halv ett, da de aller fleste leverte inn eksamen. Utenom dette gikk det uten problemer.

- Den spesielle sekvensen med nedlasting av eksamensoppgaver kl 09.00 er svært unik og noe av det ”tøffeste” av driftsoppgaver som kjøres i Norge, sier Regionsleder IT-Drift region Øst Baard Mühlbradt . Mühlbradt er godt fornøyd med at it-løsningene hadde høy nok ytelse og god nok kapasitet til at over 38 000 besvarelser ble levert uten særlige problemer. 

Digitalt blir normen fra høsten 2012

Fra og med eksamen våren 2012 vil IKT-basert eksamen være normalordningen for alle eksamener i grunnskolen og i videregående opplæring. For skolene er det store fordeler med å gjennomføre eksamen på data, både knyttet til sikkerhet og tid.

Gårsdagens eksamensoppgave i norsk er publisert her: http://www.udir.no/Nyheter/Eksamen-i-norsk-hovedmal/  

Fakta om IKT-basert eksamen

  • elevene gjennomfører eksamen papirløst
  • elevene logger seg på prøvegjennomføringssystemet PGS med brukernavn og passord fra skolen
  • elevene laster ned eksamen når eksamen starter klokken ni
  • elevene svarer på oppgaven og laster opp besvarelsen i samme system når de er ferdige
  • eksamensansvarlig kan registrere når elevene har levert
  • sensorene henter besvarelsen i systemet og registrerer karakterene i samme system.

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Gudrun K. Lægreid på 918 14 955

 

 

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Abonner