Færre søkere til yrkesfag

Færre elever søker yrkesfag på Vg1 i år sammenlignet med i fjor. Den største nedgangen ser vi for bygg- og anleggsteknikk, medier og kommunikasjon og design og håndverk. Samtidig øker søkningen til studiespesialisering på Vg1. Det viser nye søkertall for skoleåret 2014/15, som Utdanningsdirektoratet har publisert i dag.

Det er i år drøyt 74 000 søkere til Vg1 i offentlige skoler. Halvparten av disse har søkt yrkesfag. Andelen er nedadgående, og litt lavere enn i 2012 og 2013.

Bygg- og anleggsteknikk har nesten 700 færre søkere i år sammenlignet med i fjor. Det er en nedgang på 16 prosent.

- Vi er bekymret over lavere søkning til yrkesfag som bygg- og anleggsteknikk. Dette er viktig fagkunnskap samfunnet trenger. Myndighetene, skolene og arbeidslivet jobber aktivt sammen for å gjøre utdanningene mer attraktive og skaffe flere læreplasser, sier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Erik Bolstad Pettersen.

Også medier og kommunikasjon og design og håndverk har færre søkere i år sammenlignet med for noen år siden. Fra 2008 har elektrofag fått 18 prosent flere søkere.

Studiespesialisering er som vanlig det utdanningsprogrammet som har flest søkere. De siste årene har andelen elever som søker studiespesialisering økt, og denne trenden bekreftes i år. Helse- og oppvekstfag og teknikk og industriell produksjon er det andre og tredje mest populære programområdet på Vg1.

Søkningen til påbygging til generell studiekompetanse er i endring
De siste årene har stadig flere yrkesfaglige elever søkt påbygging til generell studiekompetanse, men i år ser vi en svak nedgang. Nedgangen kommer blant elever som ikke har tatt fagbrev.

- Det er positivt at færre av yrkesfagelevene uten fagbrev søker studiekompetanse. Dette tilbudet er ikke riktig for alle som har valgt det. Nesten halvparten av elevene som tar påbygging til generell studiekompetanse stryker i ett eller flere fag, sier Bolstad Pettersen.

Store kjønnsforskjeller
Det er store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. Det er spesielt sterk overvekt av jenter som søker design og håndverk og helse- og sosialfag. Gutter dominerer i enda større grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

Her finner du mer tall og beskrivelser av tallene: http://www.udir.no/Sokertall-2014-2015/

Kontaktpersoner:

Marianne Nordengen,
kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf: 907 65 748
E-post: mno@udir.no

Unni Berge
kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf: 944 88 543
E-post: ube@udir.no

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Abonner