Hagaløkka skole i Asker får Benjaminprisen

Årets Benjaminpris går til Hagaløkka skole i Asker for langsiktig og systematisk arbeid mot rasisme og diskriminering.

- Hagaløkka har jobbet mot rasisme i over 20 år, og fortsatt klarer de å tilpasse arbeidet til nye tider og nye utfordringer. Skolen utmerker seg ved at antirasisme og antidiskriminering er innarbeidet i skolehverdagen og er en del av skolens kultur, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Et overveldende flertall av elevene ved skolen opplever respekt og toleranse uavhengig av kultur og religion. Juryen er imponert over hvordan elever og lærere ved Hagaløkka skole arbeider sammen. Som resultat er de tydelig stolte og fornøyde med skolen sin.

Hagaløkka har elever fra mer enn 30 ulike land, og omtrent halvparten av elevene har minoritetsbakgrunn. Skolen ligger i et område med stort etnisk, religiøst og kulturelt mangfold. Det store mangfoldet på Hagaløkka er, ifølge juryen, tydelig en berikelse for skolen og læringsmiljøet.

I år er det 10 år siden det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen. Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Skolen som vinner, får 100 000 kroner og en miniatyrbyste av Benjamin Hermansen.

Prisen deles ut av kunnskapsminister Kristin Halvorsen på Hagaløkka skole fra kl. 09.00 til kl. 10.00, på den internasjonale Holocaustdagen torsdag 27. januar.

Juryen har i år valgt å gi hederlig omtale til Karuss skole i Kristiansand og Karlebotn skole i Nesseby.

 Les juryens begrunnelse for Hagaløkka skole og hederlig omtale her.

Kontaktpersoner

Katusha Otter Nilsen
juryens leder
Telefon 470 10 776

Bjørn Erik Sørensen
rektor ved Hagaløkka skole

Telefon 66 75 40 60 og 412 23 912

Hallvard Thorsen
kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Telefon 408 53 969

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Abonner