Som forste operator i verden lanserer Utfors gratis telefoni mellom bedrifter

Som første operatør i verden lanserer Utfors gratis telefoni mellom bedrifter. Gjennom sin bedriftstjeneste IP-Port introduserer Utfors gratis telefoni innenfor Utfors-nettet fra og med 1. oktober 2000. Tilbudet gjelder mellom og innenfor alle bedrifter som er direkte tilknyttede bedriftskunder i Norden. Utfors IP-Port er en virkelig bredbåndsbasert høyhastighetstjeneste som gir bedrifter, kommuner og myndigheter muligheten til å få en enklere data- og telekommunikasjonsløsning. Utfors IP-Port er koplet til Utfors bredbåndsnett og gjør det mulig å få like stor kapasitet mellom kontorer eller ut på Internett som innenfor kontoret, til uslåelig lave priser. IP-Porten gir også store innsparinger i form av enklere administrasjon, feilsøking og brukerstøtte. IP-Porten leveres med kapasiteter fra 2 til 1000 Mb/s. Alle Utfors' bedriftstjenester er basert på ikke-overbooket kapasitet. "Utfors var først ute med gratis Internett-abonnement og innenlands telefoni til lokaltakst. Nå tar Utfors på seg utfordrerrollen igjen, ved fullstendig å omdefinere telemarkedet i Norden." Sier Jan Werne, adm.dir. i Utfors AB. For mer informasjon, kontakt: Markus Boberg, informasjonssjef, + 468-5270 2000 eller + 46 708-48 30 16, markus.boberg@utfors.se Jan Søgaard, VD Utfors Norge, 901 08727 eller 21501643, jsogaard@utfors.com Utfors er den selvskrevne nordiske partneren for høykvalitative faste og mobile bredbånds-, Internett- og telefonitjenester. I løpet av 2000 setter Utfors i drift et nett med teknologi som er den absolutt fremste i verden. I dette nettet tilbyr Utfors bedrifter, myndigheter og privatpersoner banebrytende tjenester som skaper nye muligheter til utvikling og kreativitet. Utfors vil i løpet av 2001 knytte sammen de 75 største byene i Norden. Utfors har ca. 240 ansatte i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg, Malmö og Överkalix. Utfors AB eies i hovedsak av Norsk Vekst og Litorina Kapital samt noen institusjonelle investorer. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/08/20000908BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/08/20000908BIT00810/bit0002.pdf

Dokumenter og linker