Folk & Form - Mötesplats för hemslöjd, konsthantverk och hållbar design i Göteborg.

Konsthantverkcentrum har i samarbete med Slöjd i Väst fått medel från Göteborgs stad och Västra Götalandsregionens Kulturnämnd, för att utreda förutsättningarna för en gemensam, kreativ mötesplats för slöjd, konsthantverk och design i Göteborgsregionen.

En förstudie genomförs nu som syftar till att hitta nya samverkansformer mellan företagare, verksamheter och organisationer som stödjer kulturella och kreativa näringar inom slöjd, konsthantverk och design. Ett mål är att främja integration och bidra till tillväxt och utveckling samt att samhälle, näringsliv och region i högre grad stimulerar till gränsöverskridande samarbeten.

I en workshop den 29/5 kommer man att samla ett större antal deltagare från näringsliv, offentlig sektor, utbildningssektorn samt enskilda utövare för att diskutera möjligheterna till och förutsättningar för en fruktbar utveckling av området.

Västra Götaland har många slöjdare, konst- hantverkare designers, och utbildningar inom slöjd, konsthantverk och design. Hösten 2011 startade den nya utbildningen: ”Ledarskap i Slöjd- och kulturhantverk” på Göteborgs Universitet.

Kreativ och gemensam mötesplats

Många slöjd- och konsthantverkare inom kulturella och kreativa näringarna har sin bas på landsbygden. Med en plattform i Göteborg skulle aktörerna kunna få en naturlig mötesplats och ingång till storstadens marknad.

Det har trots ansträngningar blivit svårare för entreprenörer inom slöjd-, konsthantverk och design att nå ut på marknaden. Våren 2010 stängde Bohusslöjd, butiken som i 70 år marknadsfört och sålt slöjd, design och konsthantverk av högsta kvalitet på stadens paradgata, Avenyn i Göteborg.

Kooperativet Lerverk har tvingats att flytta sin butik. Butiken Lust & Fägring är nedlagd, liksom Konsthantverkshuset m.fl. I maj 2011 genomfördes ett rundabordsamtal på Konstepidemin i Göteborg. Dit var ett 20-tal nyckelpersoner från slöjd- och konsthantverksområdet inbjudna. Flera pekade på att det saknas forum, kreativa mötesplatser, samarbete och butiker att hänvisa turister och kunder till. Även de auktoriserade guiderna i Göteborg har påtalat problemet.

Förslag med förhoppning om positiva effekter

En arbetsgrupp från intresseorganisationerna har nu påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag på hur ett nytt forum för slöjd, konsthantverk och design i Göteborg kan förverkligas. Förslaget skall vara färdigt 30 juni. Det är ett samarbete mellan Slöjd i Väst (SiV), Kosthantverkscentrum (KHVC), Svensk Form Väst och ADA (Association for Design and Advertising).

Blandningen av dessa verksamheter ska stimulera till dialog och idéutbyten och ge positiva effekter för både entreprenörerna och utvecklingen av nya kulturella och kreativa näringar samt göra Göteborgs innerstad mer intressant som kommersiellt och kulturellt centrum.

Om du har frågor eller behöver bilder är du välkommen att kontakta:

Projektledare Helena Hansson
E-post: helena.designjam@gmail.com
Mobil 0703 -747 827

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker