Elkraftavtale mellom Sør-Norge Aluminium og Vattenfall

Elkraftavtale mellom Sør-Norge Aluminium og Vattenfall Sør-Norge Aluminium og Vattenfall har inngått en langsiktig avtale på levering av elkraft. Avtalen omfatter ca. 3,5 TWh i perioden 2001 til 2010. Kraftvolumet vil bidra til å dekke Sør-Norge Aluminiums økende energibehov som følge av produksjonsøkning. - Avtalen støtter godt opp under den utviklingen vi er inne i med jevnt stigende produksjonsvolum. Dette indikerer også en utvikling der rene kommersielle avtaler vil stå for en økende del av energiforsyningen etter hvert som gamle avtaler fases ut, sier Jan O. Yttredal, adm. dir. i Sør-Norge Aluminium AS. - Avtalen er helt på linje med Vattenfalls overordnede forretningsidé og befester vår posisjon i det norske markedet som en langsiktig og seriøs samarbeidspartner for norsk prosessindustri, sier Marianne Lie Harg, adm. dir. i Vattenfall Norge AS. For ytterligere informasjon gjelder følgende kontaktpersoner: Marianne Lie Harg, adm. direktør Vattenfall Norge AS, tlf +47 21 50 13 00; mobil +47 91 64 55 06. Jan O. Yttredal, adm. direktør Sør-Norge Aluminium AS, tlf +47 53 47 50 20; mobil +47 95 11 85 28. Sør Norge Aluminium er en mellomstor aluminiumsprodusent. De produserer ca 130.000 tonn pr. år, produksjonen består i hovedsak av pressbolter for det europeiske markedet. Sør- Norge Aluminium er eid av Hydro og Aluswisse som eier 50 % hver Vattenfall er en Nordens største energikonserner med en omsetning på cirka 30 milliarder kroner. De største elkundene er industrier og energibedrifter. Drøyt en og en halv millioner kunder i Norden og nord Europa kjøper sine energiløsninger fra Vattenfall. Vattenfall selger el energi, varme og naturgass samt nettjeneste, service og konsulenttjenester innom energisektoren. Vattenfall produserer cirka 20 prosent av den el som benyttes i Norden. Produksjonen skjer først og fremst gjennom vannkraft og kjernekraft ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/09/04/20040813BIT21890/wkr0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker