Aksjesalg til ansatte i Veidekke viser tro på fremtiden

Da fristen for de ansatte til å tegne aksjer i Veidekke gikk ut den 22. november, hadde mer enn 1.200 medarbeidere tegnet aksjer. To rettede emisjoner mot henholdsvis alle ansatte og mot nøkkelmedarbeidere viste en overtegning på 50 % og 137 %. Veidekkes styre valgte derfor å øke emisjonene fra 700.000 til 1.000.000 aksjer, hvilket betyr at de ansatte kjøper aksjer for 66 millioner kroner i eget selskap.
Det årlige salget av aksjer til ansatte i Veidekke ble denne gang gjort gjennom rettede emisjoner til alle ansatte og til nøkkelmedarbeidere. Aksjene ble tilbudt med 20% rabatt og med finansiering, og det ble nedlagt ekstra arbeid på informasjonssiden for å få med flest mulig svenske og danske medarbeidere i programmet.


- Det er faktisk 14. gang vi gjennomfører salg av aksjer til ansatte siden vi besluttet å gå på børs i 1985, sier konsernsjef Terje R. Venold.


- Dette er en sentral del av Veidekkekulturen, og noe våre norske medarbeidere er vel kjent med. Derfor la vi ned ekstra innsats i arbeidet med å få med flest mulig danske og svenske medarbeidere ved årets tegning, legger Venold til. Resultatet ble at rundt 300 ansatte fra Danmark og Sverige har kjøpt aksjer, opp mot 1.000 norske, og ved emisjonene fikk Veidekke over 350 nye aksjonærer blant sine ansatte.


Etter utvidelsen av antall tilgjengelige aksjer til 1.000.000 vil det fortsatt være en overtegning, så noe avkorting må gjennomføres.


- Vi legger opp til en avkortning for dem som har tegnet full pott. For oss i Veidekke er det viktig at flest mulig er med på å ta del i konsernets verdiskapning, sier konsernsjef Terje R. Venold.


- Vi er meget tilfreds med at våre ansatte har sterk tro på Veidekkeaksjen og dermed sterk tro på våre muligheter for verdiskapning fremover. Gledelig har det vært å se den store interessen i ale tre land, og etter dette aksjesalget sitter de ansatte med 16% av aksjene i konsernet fordelt på ca. 1.900 medarbeidere, avslutter Venold.


Kontaktpersoner:


Konsernsjef Terje R. Venold,
tlf. 21 05 50 00, mobil 905 82 323
Konserndirektør økonomi og finans Arne Giske,
tlf. 21 05 50 00, mobil 905 89 526
Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04, mobil 905 19 360

Abonner