Anleggskontrakter for 118 mill. kroner til VeidekkeVeidekke

Veidekke har i sommer inngaatt kontrakt om bygging av nytt vannkraftverk i Sunnfjord og bygging av ny veiparsell paa E-18 ved Grimstad. Kontraktene har en samlet verdi paa 118 mill. kroner.

Abonner