Ansatte kjøper aksjer i Veidekke

118 nøkkelmedarbeidere i Veidekke har kjøpt 196.000 aksjer i selskapet gjennom Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp. Kjøpene er foretatt til børskurs, og total kjøpesum utgjør i overkant av 20 mill. kroner. De ansatte har nå vel 12 % av aksjene i selskapet.

- I Veidekke har vi lange tradisjoner for at ansatte skal være engasjert på eiersiden i selskapet. På grunn av Veidekkes desentraliserte organisasjonsstruktur, er det et stort antall ansatte som har betydelige påvirkningsmuligheter på selskapets resultater. Derfor er et eierengasjement blant disse ansatte et viktig og positivt element i utviklingen av selskapet, sier administrerende direktør Terje R. Venold.

Etter de siste aksjekjøpene eier en gruppe på 200 sentrale medarbeidere 8 % av aksjene i selskapet, og i alt har 1.175 ansatte til sammen vel 12 % av aksjene i selskapet.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Adm. direktør Terje R. Venold, tlf. 66 98 54 05 eller mobil 905 82 323
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 66 98 54 40 eller mobil 917 43 856


VEIDEKKE ASA

Abonner