Ansattes eierandel i Veidekke nær 15 prosent

De ansatte i Veidekke har økt sin eierandel av Veidekkes aksjer til 15 prosent. 1.535 av sel-skapets ansatte, tilsvarende 41 prosent, eier nå aksjer. Nøkkelmedarbeideres eierandel utgjør 9,6 prosent. Med dette har Veidekke tatt nok et skritt mot et viktig strategisk mål.


- Veidekke har i mange år arbeidet for å legge forholdene til rette for økt eierengasjement blant de ansatte. Som et ledd i dette, får de ansatte hvert år tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet til rabatterte kurser. Fjorårets aksjesalg til de ansatte ble overtegnet med 81 prosent. Den store interessen, både blant dem som fra før ikke har hatt aksjer, og blant dem som eier aksjer fra tidligere viser at våre ansatte har tro på en videre lønnsom utvikling for selskapet, selv i en tid med en usikker markedsutvikling, sier Venold.


- Veidekke-aksjen har over tid hatt en hyggelig kursutvikling, men vel så viktig er det at våre ansatte, ved å gå inn som eiere, er med på å trygge sin egen arbeidsplass. Den eierandel de ansatte nå har, bidrar til å gi innsikt i selskapets økonomiske utvikling og tyngde til å ha et avgjørende ord med i laget når viktige avgjørelser skal tas på eiersiden. Medeierskap har en lang tradisjon i Veidekke, og er en av flere viktige suksessfaktorer, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Abonner