BAUTAS STYRKER SIN POSISJON I SVERIGE

BAUTAS kjøper SKM Byggmaskiner, og legger dermed grunnlaget for videre ekspansjon i Sverige. SKM Byggmaskiner har avdelinger i Malmö, Helsingborg og Karlskrona. Selskapet har en omsetning på SEK 28 millioner, og 16 ansatte.


- Stavdal er i dag etablert i Vest-Sverige og i Stockholmsregionen, men har tidligere ikke vært representert i Malmø/Skåne-regionen. Gjennom oppkjøpet av SKM Byggmaskiner vil Stavdal styrke sin posisjon totalt sett i det svenske markedet, sier VD i Stavdal, Mats Rydhede.

Strategisk viktig
Kjøpet av SKM Byggmaskiner er et viktig strategisk skritt for Stavdal. Malmø/Skåne-regionen, Vest-Sverige/Gøteborg-regionen og Stockholmsregionen står for 80 prosent av byggevolumet i Sverige i dag. Med ervervelsen av SKM Byggmaskiner har Stavdal totalt 13 avdelinger.


- SKM Byggmaskiner har en kompetent organisasjon og dyktige medarbeidere, og dermed legger oppkjøpet et godt grunnlag for videre utvikling av SKM Byggmaskiner og Stavdal, sier daglig leder i BAUTAS, Kurt Opseth.


BAUTAS er et heleid datterselskap av Veidekke ASA. Stavdal Byggmaskiner er igjen BAUTAS' datterselskap i Sverige.


For mer informasjon, ta kontakt med:

Daglig leder Kurt Opseth, BAUTAS
Tlf +47 907 62 759

VD Mats Rydhede, Stavdal Byggmaskiner
Tlf +46 705 47 45 02

Abonner