Bedrede resultater for Veidekke i første kvartal


- Ser vi på konsernets samlede virksomhet, er det mange positive tegn for utviklingen i 2004, sier konsernsjef Terje R. Venold.
- Entreprenørvirksomheten i Norge fortsetter sin positive utvikling, og det økte boligsalget både i siste halvår av 2003 og i første kvartal i år vises nå i bedrede resultater, sier Venold.


Veidekkes virksomhet i Sverige fortsetter en positiv trend, selv om resultatene fortsatt ikke er på et tilfredsstillende nivå. Men både aktivitetsnivået, ordrereserven og de tilpassninger som ble gjort i Skånevirksomheten i 2003, gir gode muligheter for en fortsatt positiv utvikling fremover.


For den danske virksomheten, Hoffmann, preges resultatene av en nødvendig omstilling på Jylland, hvor virksomheten samles i en region og tilpasses en noe lavere aktivitet. I Hoffmann har man også nedjustert resultatforventningen på to av selskapets prosjekter.


Divisjon Industri er preget av at asfaltvirksomheten har liten aktivitet i vintermånedene, men ved åpningen av anbudene på asfaltkontrakter for Statens vegvesen har Kolo Veidekke fått god uttelling og ser ut til å kunne å få et høyere volum i 2004 enn i 2003.


Hovedtrekk 1. kvartal
Omsetningen i 1. kvartal 2004 var 2.653 mill. kroner mot 2.255 mill. kroner i 1. kvartal 2003. Kontantstrøm pr. aksje ble kr. 1,3 mot kr. 1,1 på samme tidspunkt i fjor. Resultat før skatt ble -0,9 mill. kroner sammenlignet med -13,1 mill. kroner etter 1. kvartal 2003. Dette tilsvarer et resultat pr. aksje på kr. -0,1 mot kr. -0,4 på samme tid i fjor.


Konsernets driftsresultat i 1. kvartal var 4,4 mill. kroner mot 0,3 mill. kroner i fjor. I driftsresultatet er det tatt hensyn til goodwillavskrivninger på 13,4 mill. kroner mot 13,5 mill. kroner i 1. kvartal 2003. Netto finansresultat ble -6,5 mill. kroner (-8,2 mill. kroner).


Veidekke har hatt en tilfredsstillende ordreinngang i årets tre første måneder. Ordrereserven for den samlede entreprenørvirksomheten var ved utgangen av kvartalet 8.188 millioner kroner, mot 8.120 mill. kroner ved årsskiftet og 7.958 mill. kroner på samme tid i fjor.
 
Det vises for øvrig til styrets rapport for 1. kvartal 2004, som er vedlagt denne pressemeldingen.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold,
tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323
Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / 917 43 856
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner

Dokumenter og linker