Bouwfonds Veidekke AB kjøper landområde for boligbygging ved Väsjön i Sollentuna

Prosjektutviklingsbedriften Bouwfonds Veidekke AB (BVAB), som er et svensketablert joint venture (50/50) mellom Bauwfonds Property Development og Veidekke Bostad AB, har kjøpt et vakkert og sjønært landområde (eiendommene Törnskogen 4:19 og Södersättra 3:1) i umiddelbar nærhet til Väsjön i Sollentuna kommune.


Selgere er Grosse-familien som bor på Kastellgården på eiendommen Södersättra og som også har til hensikt å fortsette å bo der.


Området inngår i et større område, Väsjöområdet, som for øyeblikket er gjenstand for regulering. Kommunestyret i Sollentuna ventes å vedta reguleringsplanen i løpet av 2008.


På BVABs område planlegges det bygging av boligblokker. Eiendommen, som ligger i direkte tilknytning til Väsjön, er delvis kupert og sørvendt med utsikt over Väsjöbacken på den andre siden av vannet. Boligene vil vende mot sør og Väsjön.


Kjøpesummen er på omtrent 100 MSEK, og endelig sum vil fastsettes når Sollentuna by har fattet beslutning om avtalens forutsetninger.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med: 


Håkan Bergquist, Administrerende direktør Veidekke Bostad AB
tlf. +46 8 635 61 12


Lennart Weiss, Kommunikasjonsansvarlig Veidekke Bostad AB
tlf. +46 8 635 61 89


Kristian Ericsson, Forretningsutvikler Veidekke Bostad AB
tlf. +46 8 635 61 14
Bouwfonds Veidekke AB er et fellesforetagende mellom Bouwfonds Property Development og Veidekke Bostad med like stort eierskap. Bouwfonds Property Development har hovedkontor i Nederland og er en av Europas største prosjektutviklingsforetak som årlig bygger ca. 10 000 leiligheter og et betydelig volum næringslokaler i ti europeiske land.
 
Veidekke Bostad AB er et heleid datterselskap av Veidekke Sverige AB og er en del av Veidekkekonsernet som har virksomhet i Skandinavia. Veidekke er Scandinavias fjerde største bygg-, anlegg- og boligforetak. Veidekke Bostad har for øyeblikket ca. 1000 leiligheter under bygging.

Abonner