Brokontrakt til 143 mill. kroner på E-18 i Vestfold til Veidekke

Statens vegvesen Vestfold har inngått kontrakt med Veidekke om bygging av Helland broer, to parallelle motorveibroer på den nye parsellen av E-18 mellom Eik og Helland i Våle kommune. Kontrakten er på 143 mill. kroner eksklusive mva.

Det er beregnet et betongvolum på totalt 17.200 kubikkmeter. Det skal forskales 42.000 kvadratmeter og forbruket av armering vil være om lag 4.000 tonn. Det skal settes ned om lag 7.500 meter stålkjernepeler.

Brounderbygningene vil foregå omtrent parallelt, mens overbygningene vil bli utført én etter én. Den første broen skal ferdigstilles 1. september 2000 og den andre 1. juni 2001.

Veidekke regner med å beskjeftige inntil 35 fagarbeidere og åtte funksjonærer i byggetiden.

Abonner