Byggekontrakter for 151 mill. kroner til Veidekke Buskerud

Veidekkes distriktskontor Buskerud har fått byggeoppdrag til en samlet verdi av 151 mill. kroner inklusive merverdiavgift. Det største oppdraget er bygging av nytt parkeringshus for 680 biler ved Asker jernbanestasjon. Byggherre er NSB Eiendom. Kontrakten er en totalentreprise på 43,5 mill. kroner. Parkeringshuset har et samlet gulvareal på 16.000 kvadratmeter og skal overleveres 19. november i år.

På Tofte har Veidekke startet byggingen av ny flisstakk og sålderi. Byggherre er Norske Skogindustrier. Kontrakten er en hovedentreprise på 33 mill. kroner. Overlevering er fastsatt til 15. oktober i år.I Drammen skal Veidekke bygge en bolig- og forretningsgård i Tomtegaten. Byggherre er Tomtegatens Borettslag. Kontrakten er en totalentreprise på 18 mill. kroner. Bygget skal overleveres 18. desember i år. Veidekke skal også bygge St. Halvardskvartalet i Drammen. Byggherre er B&B Holding AS, og kontrakten er en totalentreprise på 17 mill. kroner.

St. Halvardskvartalet omfatter i alt 21 leiligheter som skal overleveres 1. april 1999. I Austadgaten skal Veidekke rehabilitere og bygge på en boligblokk. Byggherre er Borettslaget Austadgt. 36. Kontrakten er på 11 mill. kroner, og bygget skal overleveres 12. oktober 1998.I Røyken skal Veidekke bygge nytt bo- og aktivitetssenter i hovedentreprise for Røyken kommune. Kontrakten er på 16 mill. kroner, og bygget skal overleveres i begynnelsen av juli i år. På Slemmestad har Veidekke fått en grunn- og betongjobb for Profier Gruppen til 3 mill. kroner. Denne kontrakten skal også overleveres i begynnelsen av juli.I tillegg til disse kontraktene har Veidekke fått flere mindre byggeoppdrag på Gol og i Hemsedal for i alt 9,8 mill. kroner.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt distriktsleder Odd Lindseth, telefon 32 88 05 90.

VEIDEKKE ASAAbonner