Byggekontrakter for 163 mill. kroner til Veidekke i Østfold - Søndre Akershus

Veidekkes distriktskontor i Ås har sikret seg byggeoppdrag til en samlet verdi av ca. 163 mill. kroner, eksklusive merverdiavgift.

I Halden skal Veidekke bygge 57 omsorgsboliger for Arken A/S. Oppdraget er en total-entreprise, som er utviklet i samarbeid med byggherren. Kontraktssum er 32 mill. kroner. Byggestart er umiddelbart etter påske, og overlevering skal finne sted i juni 1999.I Mysen skal Veidekke bygge et kombinert forretnings- og boligkompleks i David Blids gate, med i alt 44 leiligheter. Byggherre er Eidsberg Boligbyggelag/Eik Utvikling/NAF-Gårdene. Kontraktssum er ca. 30 mill. kroner. Kontrakten er en totalentreprise, og bygget skal overleveres 1. mai 1999.For Ski Bygg Gruppen as skal Veidekke oppføre et nytt lagerbygg i tilknytning til eksisterende administrasjonsbygg. Kontrakten er en totalentreprise på 25 mill. kroner. Overlevering er fastsatt til desember 1998.FOBBL har gitt Veidekke kontrakt på 18 leiligheter for Speiderfjellet Borettslag i Fredrikstad. Oppdraget er en totalentreprise til 17,5 mill. kroner, og overlevering skal finne sted 1. februar 1999. I Son i Vestby skal Veidekke bygge terrasseleiligheter i totalentreprise for Plus Prosjekt. Kontraktssum er ca. 14 mill. kroner. Leilighetene skal overleveres 1. april 1999.Veidekke fortsetter samarbeidet med Sofienlundstiftelsen, som nå går i gang med bygging av 20 omsorgsboliger for i alt ca. 13 mill. kroner. Boligene ligger i tilknytning til Cato Zahl Pedersen-senteret, som åpner i mai i år. Overlevering av omsorgsboligene er fastsatt til mars 1999.I tillegg til disse kontraktene skal Veidekke Østfold - Søndre Akershus sette i gang bygging av flere mindre prosjekter, som til sammen utgjør en kontraktsverdi på ca. 30 mill. kroner.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:Regionsdirektør Per Johan Plünnecke, telefon 64 97 47 00

eller distriktssjef Bjørn Martinsen, telefon 64 97 47 00

Abonner