Byggekontrakter for 90 mill. kroner til Veidekke i Østfold og Akershus

Veidekke, Region Øst har de siste månedene inngått byggekontrakter for til sammen 90 mill. kroner i Østfold og Akershus. I tillegg kommer opsjon på arbeider for 10 mill. kroner.

For Presteløkka Borettslag I og II i Fredrikstad skal Veidekke foreta utvendig rehabilitering av 15 boligblokker. Kontrakten er en hovedentreprise på 12,3 mill. kroner ekskl. mva., og omfatter utvendig isolering og forblending med tegl og fasadeplater, isetting av nye vinduer, balkongdører og inngangsdører. Arbeidene skal være avsluttet til 1. april 2000.

I Våler i Østfold skal Veidekke bygge 15 omsorgsleiligheter i tilknytning til eksisterende helse- og sosialsenter. Kontrakten er en hovedentreprise på 11,1 mill. kroner, ekskl. mva. Overlevering skal finne sted 1. mars 2000.

For Østfold Fylkeskommune skal Veidekke bygge nytt sentralbygg på 1.800 kvadratmeter gulv-flate for Askim Videregående skole. Kontrakten er en hovedentreprise med tiltransporterte tek-niske fag og er på 10,9 mill. kroner ekskl. mva. Bygget utføres med stål bæring og fasader i glass og teglforblending, og skal overleveres i mars/april 2000.


Ved Skedsmokorset i Akershus skal det bygges et kombinert lager/kontorbygg for Galleberg Eiendom A.S. Veidekke har en intensjonsavtale om en kontrakt på 31,8 mill. kroner ekskl. mva, for et bygg på i alt 7.000 kvadratmeter i totalentreprise, som påbygg til eksisterende bygnings-masse. Første byggetrinn skal være ferdig til årsskiftet 1999/2000. I tillegg har Veidekke opsjon på innredningsarbeider i størrelsesorden 10 mill. kroner.

Abonner