Eiendomssalg i VeidekkeDato:Ons, 16/10 1996 Veidekke

Veidekke har solgt Schweigaards gate 33B i Oslo for 46 mill. kroner. Salget gir en gevinst på ca 15 mill. kroner, som vil bli benyttet til nedskrivning av enkelt-eiendommer. Salget får dermed ikke resultatmessige konsekvenser.
Hittil i år har Veidekke solgt i alt ni eiendommer for til sammen 176 mill. kroner.

Salgene er en konsekvens av ønsket om å redusere den ferdigutviklede eiendoms-portefølje og frigjøre kapital for økt satsing på eiendomsutvikling. Det arbeides derfor med å selge flere av de gjenværende eiendommene som vurderes til å ha lite potensial for videre utvikling for Veidekke. Veidekkes eiendommer for ekstern utleie har nå har et samlet areal på 47.500 kvadrat-meter og et årlig leienivå på 23 mill. kroner.

I løpet av året har Veidekke besluttet å sette i gang ytterligere to nye byggeprosjekter på Skøyen i Oslo. Selskapets andel av investeringene her er ca. 90 mill. kroner. Dessuten har byggingen av Norsk Bransjesenter pågått for fullt siden oppstarten i november 1995, og bygget vil være innflyttingsklart som planlagt i februar 1997. Veidekkes andel av investeringene her er 120 mill. kroner.

Utleie av byggene går i henhold til planene, og det vurderes å starte bygging av ytterligere ett bygg ved årsskiftet 1996/97.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:
Direktør Leif E. Johansen, Divisjon Eiendom, telefon 66 98 54 93.

Abonner