Et sterkt andre kvartal for Veidekke

Solid volumvekst og gode marginer, spesielt innen entreprenørvirksomheten i Norge, var et viktig bidrag til det gode kvartalsresultatet på 285 MNOK for Veidekke (242 MNOK i samme periode i fjor). - Det er tilfredsstillende at vi kan oppnå så gode resultater selv med et tregt boligmarked. Bredden i vår virksomhet og vårt sterke fokus på marginene i det enkelte prosjekt er hovedårsaken, sier konsernsjef Terje R. Venold.
 
Veidekkes omsetning i årets andre kvartal ble 5 581 MNOK, som er 16 % høyere enn i samme periode i fjor (4 792 MNOK). Driftsresultatet ble 266 MNOK (212 MNOK), og resultat før skatt endte på 285 MNOK. Dette er 18 % høyere enn for andre kvartal i fjor (242 MNOK), og det tilsvarer et resultat pr. aksje på kr 1,50 (kr 1,30).
 
Entreprenør i Norge leder an
Den norske entreprenørvirksomheten hadde i andre kvartal en omsetningsøkning på 32 % sammen­lignet med fjoråret, og et resultat på hele 204 MNOK mot 134 MNOK for samme kvartal i 20007. Dette gir en resultatmargin på sterke 6,7 % mot 5,8 % siste år. - En gledelig økning både i volum og inntjening. Økt aktivitet innen næringsbygg, offentlige bygg og infrastrukturprosjekter er hovedårsaken til at entreprenørvirksomheten i Norge har maktet å kompensere for bortfallet av boligbyggingen, sier konsernsjef Terje R. Venold.


For eiendomsvirksomheten gjør det lave boligsalget at det ikke er startet opp nye boligprosjekter i kvartalet. Divisjonens ressurser konsentreres derfor mot verdiøkning av tomtebanken gjennom utvikling av prosjekter som kan legges for salg når markedet bedres.


For industrivirksomheten er asfaltvirksomheten hovedmotoren, og her oppnådde man vekst både i volum og lønnsomhet. Men også for virksomhetene innen pukk og grus samt gjenvinning var det fremgang i kvartalet.  


Veidekkes omsetning i Norge i andre kvartal endte på 4 125 MNOK (3 260 MNOK), og resultatet ble 266 MNOK (276 MNOK). 


Resultatforbedring i Sverige
Den svenske entreprenørvirksomheten viser også fremgang, særlig i Stockholmsregionen. Omsetnin­gen er stabil, og marginene har vist bedring gjennom flere kvartaler. Når resultatet for boligvirk­som­heten viser noe tilbakegang, har det først og fremst sammenheng med at profilen i tomtebanken har gitt færre prosjekter for oppstart i 2008. Omsetningen i Sverige ble 822 MNOK (862 MNOK), resultatet ble 37 MNOK (22 MNOK).


Danmark konsoliderer
Den danske virksomheten, Hoffmann A/S, preges fortsatt av konsolidering, og utviklingen videre følger planene mot et nullresultat for 2008. Fremover vil det fortsatt bli fokusert på selektivitet ved valg av nye oppdrag samt styrking av prosjekt­apparatet. Omsetningen i Danmark ble 582 MNOK (655 MNOK), resultatet -4 MNOK (-45 MNOK).


HMS
Sykefraværet for alle ansatte i Norge i annet kvartal var 5,3 % (4,8 % ). For alle ansatte i Sverige var sykefraværet 3,2 % og i Danmark 2,8 %, begge deler omtrent som året før. H-verdien (fraværsskader pr million arbeidstimer) for hele konsernet ble i andre kvartal 6,1 (6,4).


Det vises for øvrig til styrets rapport for 2. kvartal som er vedlagt denne pressemeldingen.


For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør finans Arne Giske, tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.500 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.
 


 

Abonner

Dokumenter og linker