FORTRINNSRETTET EMISJON PÅ 25 PROSENT


FORTRINNSRETTET EMISJON PÅ 25 PROSENT

Styret i Veidekke ASA gikk på styremøtet onsdag 23. februar inn for en fortrinnsrettet emisjon på 25 prosent kapitalutvidelse. Det vil på en ekstraordinær generalforsamling 15. mars også bli foreslått å endre stemmerettsreglene slik at én aksje gir én stemme, og samtidig splitte aksjen i to.


Veidekke venter i år en omsetning på over 8 milliarder kroner, med et mål om ytterligere 50 prosent vekst de neste tre årene til 12 milliarder kroner i omsetning i 2003. I de kommende årene er målet en økning i fortjeneste pr. aksje på 15 prosent pr. år.


De siste fire årene
Gjennom de siste fire årene har Veidekke hatt en fremtidsrettet posisjonering innen vekstområder med høy verdiskapning. Dette har gitt et økt engasjement i verdikjeden, og det har styrket konsernets strategiske vekstgrunnlag. I perioden er det foretatt 24 oppkjøp og etableringer. De viktigste er Bautas, HF-gruppen, H. Gaarder, Wilhelmsen & Sønner, Dokken, BA Gjenvinning og Stavdal (2000), alle innen Divisjon Industri. Dessuten Seby, Moderne Bygg, Block Berge Bygg, Norske Stålbygg, Valdresbygg, Bøhler (2000) og UNI Bygg (2000) innen Divisjon Bygg. Samlet investeringsramme vil komme opp i om lag 1,3 milliarder kroner.


Flyttet fram posisjonene
Veidekke har satt bransjestandard for lønnsomhet. Konsernet har flyttet fram posisjonene innen alle virksomhetsområder. Gjennom å være ledende i omstruktureringen av næringen har Veidekke demonstrert vekst med lønnsomhet, og styrket virksomheten både i bredde og dybde.


Veidekke vil satse sterkere i Skandinavia
Veidekke skal bygge opp en betydelig sterkere markedsposisjon innen bygg og anlegg i Skandinavia. Selskapets etablering i Vest-Sverige skal utvides. I tillegg kommer fokus på vekstområder som Øresunds- og Stockholmsregionen. Samtidig skal posisjonen innen Industri bekreftes og utbygges. Oppkjøpet av Stavdal gir Veidekke en viktig posisjon som det nest største utleieselskapet i det nordiske markedet. Selskapet ser også på mulighetene for vekst innen andre deler av industridivisjonens arbeidsområder.Nasjonal strategi
På hjemmemarkedet skal Veidekke satse videre innen utvalgte vekstområder. Blant de mest sentrale områdene står bolig, fritid, helse/omsorg, infrastruktur, miljø og vedlikehold. Selskapet skal styrke og utvide sin posisjon i verdikjeden, og fortsatt arbeide aktivt med løsningsorientering i samspill med kundene.

Abonner