Grunnarbeidene for ny opera i Bjørvika til Veidekke


Entreprisen består av omfattende grunn- og betongarbeider opp til 2,6 meter over sjøflaten. Arbeidene utføres delvis i sjø og delvis fra arbeidsplattform i spuntet- og tørrlagt byggegrop under sjønivå. Totalt skal det kjøres vekk ca. 40.000 m3 gravemasser fra byggegropen.


Det medgår ca 30.000 m3 betong fordelt i bunnplate under Operabygningen og kai for uteområder. Som bæring skal det utføres ca 20.000 meter av ulike peletyper. Spesielt omfattende blir fundamenterings- og spuntarbeidene i området hvor hovedscenen ligger, da deler av hovedscenen skal bygges ned til ca 13 meter under sjøflaten.


Arbeidene starter opp 1. september 2003 og byggetiden er etter planen 21 måneder.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Regionsdirektør Harald Sangnes, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 21 05 74 65, mobil 911 28 363
Prosjektleder Halvor Nordbø, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 21 05 74 66, mobil 909 78 518

Abonner