kolo Veidekke kjøper asfaltvirksomheten til Nedrebø Maskin på Bryne

Kolo Veidekke a.s overtar fra 1. januar 2001 asfaltvirksomheten til firmaet Nedrebø Maskin a.s på Bryne, Rogaland. Overtakelsen omfatter maskiner og utstyr. Alle ansatte får tilbud om ansettelse i Kolo Veidekke a.s.


Nedrebø Maskin startet produksjon og utlegging av oljegrus i 1984. Siden 1988 har produksjon og utlegging av varm asfalt vært hovedproduktet. Årlig produksjon er ca 20.000 tonn asfalt, som har gitt en omsetning på om lag 10 mill kroner. Firmaet eies i sin helhet av Eiulf Nedrebø, som også har vært firmaets daglige leder i en årrekke. Eiulf Nedrebø er fra overtakelsestidspunktet ansatt i Kolo Veidekke.


Kolo Veidekke a.s, som er et datterselskap av Veidekke ASA, er Norges største asfaltprodusent med årlig produksjon på ca 1,5 millioner tonn. Kolo Veidekke er dessuten landets nest største produsent av pukk og grus med årlig produksjon på ca 5 millioner tonn. Årlig omsetning er ca 1 milliard kroner.


Fra før har Kolo Veidekke asfaltvirksomhet i distriktet Sandnes/Bryne, som årlig produserer ca 50.000 tonn. Lokaliseringen er på Ganddal, og daglig leder av virksomheten er John Johnsen.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Daglig leder Eiulf Nedrebø, Nedrebø Maskin a.s tlf: 51485770, mobil 982 09 101
Adm. direktør Vidar Aarvold, Kolo Veidekke a.s, tlf. 21055050, mobil 905 53 383Abonner