Konkurransetilsynet hos Veidekke


I dag, 23. august kl. 0830 kom Konkurransetilsynet til Veidekke ASA. Med grunnlag i mistanke om overtredelse av konkurranseloven, har tilsynet fått en kjennelse i Oslo forhørsrett av 22. august med begjæring om bevissikring. Begjæringen er gitt for å bekrefte eller avkrefte denne mistanken. Veidekke er ukjent med grunnlaget for kjennelsen, men vil legge til rette for at konkurransetilsynet kan foreta sine kontroller på beste måte."

Status
Ut fra de undersøkelser som er gjort så langt, har det ikke framkommet nye opplysninger.


- Vi er selvsagt innstilt på å samarbeide med Konkurransetilsynet på alle måter, og bistår dem i deres arbeid, sier konserndirektør kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen.


Eventuelle henvendelser skal rettes til:

Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner