Konkurrensverket gransker mulig kartellsak i Uppsala-regionen

Konkurrensverket gransker mulig kartellsak i Uppsala-regionen Veidekkes avdeling i Uppsala ble i går, onsdag 19. november, oppsøkt av det svenske Konkurrensverket i forbindelse med granskningen av mistanker om kartellvirksomhet blant entreprenører i Uppsala-regionen. Det ble gjennomført en kort samtale med en av Veidekkes ansatte ved kontoret, hvoretter Konkurrensverket forlot kontoret uten å foreta noe beslag eller videre granskning. - Dette er noe vi selvsagt tar alvorlig, sier konserndirektør kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen i Veidekke. - Vi har ikke fått noen flere henvendelser fra Konkurrensverket etter deres korte besøk ved kontoret i Uppsala i går, men vi vil selvsagt gjøre vårt ytterste i å bistå dem, hvis og når det måtte bli behov for dokumentasjon for deres videre arbeid. Konkurrensverkets mistanke bygger på informasjon om mulig anbudssamarbeid mellom aktører i regionen i tidsperioden fra 1999 til 2002. Veidekke Stockholm AB, som er den virksomheten Uppsala-kontoret tilhører, ble etablert så sent som i 2000. Virksomheten er utviklet organisk, og 2001 var det første reelle driftsår med substansiell virksomhet. -Vi er således en ny aktør i denne regionen, og virksomheten omfatter tradisjonell bygg- og anleggsaktivitet, sier Kai Krüger Henriksen. -Det første store prosjektet fikk vi i september 2001, da vi vant anbudskonkurransen om første byggetrinn av den nye motorveien E-4 rundt Uppsala. Dette er et prosjekt vi gjennomfører i et 50/50 samarbeid med Vägverket Produktion, og som har en kontraktsum på ca. 1,4 mrd. SEK, legger Krüger Henriksen til. For inneværende år forventes det en omsetning på ca. 700 mill. SEK, og Veidekke Stockholm har totalt 330 ansatte. For å sikre at alle i konsernet etterlever de til enhver tid gjeldende lover og regler har Veidekke et felles compliance-program som dekker alle de Skandinaviske land. Eventuelle spørsmål kan rettes til: Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, telefon +47-21 05 77 04 eller +47-905 19 360 VEIDEKKE ASA ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00750/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker