Kontrakt med Oslo Parkering A/SVeidekke

Veidekke har inngått kontrakt med selskapet Oslo Parkering A/S om bygging av nytt parkeringshus for 600 biler i tilknytning til den nye flytogterminalen ved Oslo Sentralbanestasjon. Kontrakten er på 120 mill. kroner eksklusive mva. Byggearbeidene starter umiddelbart, og ferdigstillelse av P-huset er fastsatt til 31. mai 1998.

Entreprisen omfatter bygging av to parkeringsetasjer under terreng med overliggende dekke, som underlag for etablering av nytt trafikktorg. Grunnareal er på ca. 7.000 kvadtratmeter Begge parkeringsetasjene ligger under flomvannstand i Oslo, og konstruksjonene skal utføres som vanntette. Bunnplate og yttervegger utføres i plasstøpt betong og dekkene i hovedsak i elementer.

Konstruksjonen skal i sin helhet fundamenteres med stålpeler og stålkjernepeler til fjell. Dybde til fjell varierer fra ca. 20 til ca. 70 meter. Byggearbeidene skal utføres i tørr byggegrop, som blir gravet ut innenfor en vanntett spuntvegg. Gravevolumet er beregnet til 65.000 kubikkmeter.

For nærmere opplysninger om kontrakten vennligst kontakt

Seksjonssjef Harald Sangnes, Veidekke, Divisjon Anlegg, telefon: 67 15 41 00, mobiltelefon 911 28 363

Billingstad, 3. februar 1997
VEIDEKKE ASA

Abonner