Kontrakt på bybanen i Bergen til Veidekke

Bybanekontoret ved Bergen kommune har tildelt Veidekke Entreprenør AS kontrakten på å bygge den 2,4 kilometer lange parsellen fra Wergeland til Fantoft. Kontraktssummen er på ca. 292 millioner kroner eks. mva.
 
Inkludert i oppdraget er byggingen av tre holdeplasser og to tunneler, og arbeidet starter opp i januar 2008.
 
Veidekkes kontrakt er en av fem kontrakter for bybanen som blir undertegnet i Bergen i dag. Parsellen som Veidekke skal bygge, består av en dagsone på 1.340 meter, to tunneler på henholdsvis 315 og 475 meter og fire betongkulverter på 270 meter ved tunnelene.


Veidekke kommer på det meste til å ha rundt 75 medarbeidere i arbeid på prosjektet. Arbeidene starter opp i slutten av januar, og skal være avsluttet 17. januar 2010.


For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Stein Bjøru, tlf 21 05 76 19 / 95 02 05 60, stein.bjoru@veidekke.no  
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
 
 


VEIDEKKE ASA
 
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.750 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner