Lederne i Veidekke kjøper aksjer

358 ledende Veidekkeansatte har kjøpt til sammen 1,2 millioner aksjer i konsernet. - Det er jo et viktig signal at lederne våre har tro på selskapet, tross de utfordrende tider vår bransje opplever, sier konsernsjef Terje R. Venold.

De 358 lederne i Veidekke kjøpte 1 210 000 aksjer fra Stiftelsen Veidekkeansattes Aksjekjøp i løpet av tegningsperioden 6. - 18. mai. Som i fjor kunne de ansatte velge mellom to tilbud: Tilbud A med 20 % rabatt og delvis finansieringsbistand og tilbud B med 30 % rabatt og ingen finansieringsbistand. Maksimalt antall aksjer var 4.500 pr. ansatt, og bindingstiden på aksjene er tre år.

- To ganger i året tilbyr vi våre ansatte å kjøpe aksjer i Veidekke, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Nå på våren går tilbudet til ledende ansatte, mens vi på høsten går ut med et tilbud til alle ansatte. Nok en gang kan vi glede oss over betydelig interesse for kjøp av selskapets aksjer. Dette viser stor tro på fremtiden, og er viktig både for vår forretningsmessige utvikling og for bedriftskulturen, avslutter Venold.

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no

Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf 21 05 77 22 / 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no

 

 

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,3 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner