MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. mai 2010 kjøpt 449 881 aksjer i Veidekke til kurs kr 42,49. Etter dette har Stiftelsen 1 164 126 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i forbindelse med aksjetilbud i mai 2010.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner