MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 15. mars 2010 kjøpt 16 200 aksjer i Veidekke til kurs kr 49,4704. Etter dette har Stiftelsen 520 279 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner