NÆR DOBLING AV RESULTATET FOR 2. KVARTAL I VEIDEKKE

Omsetningen i 2. kvartal ble 1.495 mill. kroner mot 1.329 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatet ble 86,7 mill. kroner, som er en sterk forbedring i forhold til fjoråret, da kvartals-resultatet var 46,0 mill. kroner.

`Dette resultatet styrker vår posisjon for videre vekst og utvikling`, sier adm. direktør Terje R. Venold. `Vi har et godt utgangspunkt i en kvalitativ og kvantitativ solid ordrereserve og i den tomte- og eiendomsporteføljen vi har for utvikling av boliger og næringsbygg. Vi har en organisasjon som er meget godt tilpasset og motivert for videre innsats, og vi har nye forretningsområder under utvikling som vil bidra til selskapets vekst fremover. Resultatet etter første halvår viser at vi er i rute i forhold til de mål som er satt for virksomheten`, sier adm. direktør Terje R. Venold.

Veidekke har kjøpt asfalt- og ferdigbetongvirksomheten til Hans Gaarder A.S i Vestfold, samt de resterende 50% av A/S Kongsvinger Asfalt. `Disse satsingene, sammen med andre gjennomførte og planlagte investeringer, gjør at vi i dag har en industridivisjon med meget spennende utviklingsmuligheter`, legger Venold til. `Det å øke vår andel av verdikjeden innen bygg- og anleggsvirksomheten er en viktig del av vår strategi. Vår satsing på verdiskapende samspill bygger på verdikjedetenking, og samspill både med interne og eksterne leverandører er gode eksempler på at denne satsingen gir utslag på vårt resultat`, sier en optimistisk Venold.

Omsetningen i 1. halvår var 2.568 mill. kroner sammenlignet med 2.259 mill. kroner på samme tid i fjor. Resultat før skatt ble 122,6 mill. kroner, mot 146,3 mill. kroner i fjor. Grunnen til at halvårsresulatet er lavere i 1998 enn i 1997, er at Veidekke i 1997 fikk en betydelig gevinst i forbindelse med salget av et større eiendomsutviklingsprosjekt.

Resultat pr. aksje for 2. kvartal var kr. 5,09 (kr. 2,64) og for 1. halvår kr. 7,38 (kr. 8,85).

Ordrereserven for bygg- og anleggsvirksomheten er meget tilfredsstillende. Den er på 3.011 mill. kroner ved utgangen av 1. halvår, sammenlignet med 2.710 mill. kroner ved årsskiftet og 2.411 mill. kroner på samme tid i fjor.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Adm. direktør Terje R. Venold tlf. 66 98 54 05, mobil 905 82 323
Økonomidirektør Dag Andresen tlf. 66 98 54 38, mobil 915 51 410
Informasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen tlf. 66 98 53 90, mobil 905 19 360


VEIDEKKE ASA

Abonner