NORGROS/BYGGMAKKER OG VEIDEKKE INNLEDER SAMARBEID

NORGROS/Byggmakker og Veidekke ASA inngår samarbeid om levering av byggevarer, som omfatter 80 prosent av Veidekkes innkjøp til bygg- og anleggsplasser årlig.


Samarbeidet med NORGROS/Byggmakker står sentralt i en rekke samarbeid Veidekke inngår med sine leverandører.


– Ved å samarbeide tettere med leverandørene, og på den måten oppnå en mer effektiv drift, reduserer Veidekke totalt sett sine kostnader i størrelsesorden 30 – 50 millioner kroner, forteller Martinsen.


Samarbeidet
Det er et omfattende samarbeid som nå er etablert. 80 prosent av Veidekkes innkjøp av byggevarer vil bli kanalisert gjennom NORGROS/Byggmakkers medlemsbedrifter.


– Vi har etter en totalkostnadsvurdering kommet fram til at NORGROS/Byggmakker er den samarbeidspartneren som i dag best kan behandle et så omfattende nettverk som Veidekke sier Martinsen. – Spesielt når det gjelder logistikk, vilje til samhandling og effektivisering. I tillegg får vi et mer forutsigbart marked å forholde oss til fordi vi får faste, konkurransedyktige priser, forteller han.


Veidekke kjøper byggevarer for om lag 250 millioner kroner i året. Samarbeidet med NORGROS/Byggmakker vil være i størrelsesorden 200 millioner kroner.


– Det ligger både utfordringer og muligheter i et så omfattende samarbeid, sier avdelingssjef for storkunde i NORGROS/Byggmakker, Bengt Herning. – Derfor er det viktig med en god dialog, og at begge parter er innstilt på å tenke nytt og finne gode løsninger for partnerskapet gjennom hele denne prosessen, sier han.


Markedsmåling
Veidekke skal fortsatt foreta 20 prosent av sine innkjøp av byggevarer på det åpne markedet. Forhandlingene vil foregå sentralt og ikke på de enkelte byggeplasser. Dermed vil begge parter få en god måling av effekten av samarbeidet.


– Dette vil bli et viktig parameter for å måle hva vi får ut av den nye arbeidsmåten, forklarer Bjørn Martinsen.


– Også for oss i NORGROS/Byggmakker og våre forretninger blir det viktig å få denne tilbakemeldingen, sier Bengt Herning. – Vi vil dermed være nødt til å anstrenge oss for hele tiden å levere det vi skal, når vi skal og til avtalte betingelser, sier Herning.


e-handel
Det vil på sikt bli lagt opp til utstrakt bruk av e-handel.


– Veidekke vil med dette bli en pilot som storkunde for oss når det gjelder e-handel, forteller Herning. – Sammen med våre it-leverandører skal vi bygge opp et verktøy som ivaretar samhandlingen med Veidekke.


Herning forteller videre at det på sikt er et klart mål å få flest mulig av storkundene over på e-handelskonseptet.


Synergier
I tillegg til innkjøpssamarbeidet vil både NORGROS/Byggmakker og Veidekke få synergier i forhold til kompetanseutvikling.


– Gjennom Byggmakkerskolen og Veidekkes kompetanseutviklingsselskap KOMPAS, vil det kjøres prosjekter med fokus på blant annet ryddigere byggeplasser og svinnproblematikk, sier Martinsen.


Dermed vil de to selskapene også her være i forkant av utviklingen innen næringen.

Abonner

Dokumenter og linker