Ny anleggskontrakt til Veidekke i Stockholm

Veidekke har fått har fått et nytt anleggsoppdrag i Kista av Markkontoret, Stockholm Stad. Kontraktsummen er på ca. 75 mill. SEK.


I forbindelse med den kommende utbyggingen av 3.000 boliger og flere kontorbygg i Kista har Veidekke Anläggning Öst AB fått i oppdrag å utføre en omfattende forlengelse av Torshamngatan og anlegge en ny gate mellom Hanstavägen og Torshamngatan (Kista Gård etappe II). I kontrakten inngår også asfalteringsarbeider og planeringsarbeider.


Arbeidene er påbegynt og skal være avsluttet i løpet av 2009.


Samtidig er Veidekke Anläggning Öst AB i gang med å bygga om og utvide Hanstavägen i Kista (Kista Gård etappe I), også på oppdrag av Markkontoret. Kontraktsummen for etappe I beløper seg til ca. 100 mill. SEK.


For mer informasjon, vennligst kontakt:


Veidekke Anläggning Öst AB, Arbetschef Mark, Robert Lindfors, tlf. +46 8 635 61 68, +46 733 55 99 55.


VEIDEKKE ASA
Abonner