Ny NOCON-kontrakt i ThailandVeidekke

Norwegian Construction Group, NOCON, som er eiet med 50 % hver av Veidekke og Selmer, har skrevet kontrakt for bygging av et større havneanlegg i Thailand. Kontrakten har en verdi på ca 180 mill. kroner, men det er muligheter for en betydelig økning av kontraktsummen. Oppdragsgiver er Rayong Bulk Terminal Co. Ltd som er et nystartet selskap eiet av Siam Cement Group og National Fertilizer Corp Ltd.

Kontrakten omfatter bygging av en 1.000 meter lang cellespuntkai som en direkte forlengelse av en tilsvarende kai på 300 meter som NOCON tidligere har bygget for samme byggherre.

Byggetiden er beregnet til to år og havneanlegget vil, når det står ferdig, bli den største havnen for import og eksport av varer i bulk form.

Kontaktperson: økonomidirektør Stein Iversen, direkte telefon 67 57 17 74
NOCON Thailand: vise adm.dir. Erik Branstadmoen, telefon +662 69 15730

Abonner