Ny Veidekke-kontrakt på dobbeltsporet Lysaker - Sandvika

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Jernbaneverket om utførelse av kontrakt
LS 01 Dagsone Lysaker, som er en del av utbyggingen av det nye dobbeltsporet på strekningen mellom Skøyen og Asker. Kontraktssummen er ca. 375 mill. kroner ekskl. mva.


Kontrakten omfatter ca. 700 meter med tunnel fra Lysaker mot Sandvika. Tunnelarbeidene inkluderer sprengning, sikring og øvrige bygningsmessige innredningsarbeider i tunnelen. Kontrakten omfatter for øvrig en dagsone med ca. 200 meter nedgravd betongtunnel og ca. 500 meter med støttemurer.


På det meste vil rundt 70 av Veidekkes egne ansatte være engasjert i prosjektet.
Arbeidene starter opp 4. juni 2007 og skal være avsluttet til 1. juni 2011.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Prosjektleder Knut E. Knutsen, Jernbaneverket, mobiltelefon 916 68 874


Prosjektleder Øyvind Trydal, Veidekke Entreprenør AS, mobiltelefon 900 88 903
e-post:oyvind.trydal@veidekke.no


  
VEIDEKKE ASA


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner