Nye kontrakter for 207 mill. kroner til Veidekke i Nord-Norge

I Nord-Norge har Veidekke Entreprenør AS inngått nye kontrakter for til sammen 207 mill. kroner. Prosjektene spenner fra oppføring av bolig- og forretningsbygg til anleggsoppdrag beliggende fra Tromsø i nord til Fauske i sør.
"Ene og Alene" i Tromsø
I arbeidsfellesskap med Nord-Tre (50/50) er Veidekke i gang med å bygge ungdomsboliger for Tromsø Bygg (2/3 eid av Veidekke Eiendom). Det skal oppføres 86 leiligheter i blokker på opptil fire etasjer, til dels med noe parkeringsareal i en av underetasjene. Alle leilighetene er solgt.  Blokkene bygges på tradisjonelt vis med betong bæring, hulldekk som etasjeskille og trekledning. Arbeidene ferdigstilles i juni 2005. Veidekkes andel av totalentreprisen er på 28 mill. kroner ekskl. mva, mens samlet omsetning for Tromsø Bygg AS er 95 mill. kroner.


AMFI Finnsnes
Veidekke starter i disse dager utbyggingen av et nytt kjøpesenter på Finnsnes i arbeidsfelleskap med Barlindhaug Utbygging. Veidekke har 60% av kontrakten og utbygger er Veidekke Eiendom og Barlindhaug Eiendom i et 50/50 arbeidsfellesskap. Kjøpesenteret er solgt i sin helhet før byggestart til Amfi Eiendom ASA, som overtar ved ferdigstillelse. Salgssummen er 154 mill. kroner som omhandler kjøpesenteret med fase 1-kostnader.


Bygget er i to etasjer på til sammen ca. 13.000 m2. Et annet Veidekke-selskap, Block Berge Bygg, er med som en betydelig samarbeidspartner og leverer et komplett råbygg i betongelementer. Arbeidene ferdigstilles i oktober 2005. Veidekkes andel av totalentreprisen er på ca. 86 mill. kroner ekskl. mva.
 
Drift og vedlikehold Ulvsvåg
Veidekkes avdeling på Fauske har fått tilsagn om kontrakt på drift og vedlikehold av veisystemet på Hamarøy mellom Fauske og Narvik, totalt 470 km. Arbeidene omfatter alt fra renhold av toalettanlegg og grusing/høvling av veier til vintervedlikehold, samt døgnkontinuerlig beredskap. Arbeidene igangsettes til høsten og har en varighet på fire år. Kontraktssummen er på 53 mill. kroner ekskl. mva.


Mårnes Kvartsittbrudd
Avdelingen på Fauske har også fått en ny kontrakt med Elkem på utvinning av kvarts på Mårnes utenfor Bodø. Fauskeavdelingen har hatt et langt og godt samarbeid med Elkem og er nå i ferd med å avslutte et tilsvarende oppdrag som har vart i seks år. Den nye kontrakten er igangsatt. Hovedoppgaven er sprengning, knusing og levering av kvarts i båt. Kontrakten har en totalsum på 40 mill. kroner ekskl. mva, og har i første omgang en varighet fram til 1. januar 2006 med opsjon på ytterligere to år.


For nærmere informasjon, vennligst kontakt
direktør Jon Sørby, Veidekke Entreprenør AS, mobiltelefon 901 34 254.

Abonner