Nye kontrakter for Veidekke Entreprenør AS i Telemark

Veidekke Entreprenør AS har i Distrikt Telemark inngått 2 nye kontrakter til en samlet verdi på ca. 100 mill. kroner.
Nome Sjukeheim i Lunde  
Veidekke har inngått kontrakt med Nome kommune for utførelse av tømmer- og murarbeider ved Nome Sjukeheim i Lunde. Kontrakten er en hovedentreprise og skal stå ferdig sommeren 2004. Sjukeheimen er et nybygg med et totalareal på ca. 6600 m2 og skal inneholder ca. 70 pasientrom. Bygget er en kombinasjon av bærende betong og trekonstruksjoner forblendet med teglstein.


Ny Klorfabrikk på Rafnes
Veidekke har inngått en kontrakt med det tyske selskapet Uhde for bygging av en ny Klorfabrikk på Rafnes anleggene i Bamble. Arbeidene gjelder grave- og betongarbeider i tillegg til opsjoner for gjennomføring av en del tilleggsarbeider.
Kontrakten består av bærende konstruksjoner i betong og det er beregnet å gå med til sammen ca. 7000 m3 betong og 700 tonn armeringsstål. Prosjektet skal gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom distriktskontorene i Telemark og Vestfold og det vil være ca. 50 personer engasjert med byggeprosjektet neste år. Arbeidene vil ha sin hovedtyngde i 2004, mens hele kontrakten skal ferdigstilles sommeren 2005.


-  Etter å jobbet i et svakt marked de siste årene, er det for alle i vår organisasjon i Veidekke i Telemark veldig positivt at vi nå har fått tilslaget i disse kontraktene. I tillegg har vi i høst startet opp med en kontrakt for Jernbaneverket i Kongsberg og utvendig renovering for Porsgrunn Boligbyggelag av to boligblokker i Porsgrunn. Dette gjør at vi har lagt et godt grunnlag for virksomheten vår i 2004, sier distriktsleder Trond Karlsen.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:
Distriktsleder Trond Karlsen, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 35931111/90615930


Nome Sjukeheim:
Prosjektleder Roger Dreyer, Veidekke Entreprenør AS tlf. 35931111/90736632


Klorfabrikken:
Prosjektleder Jørn Chramer, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 35931111/91182028

Abonner