Nye kontrakter for Veidekke-selskap i Danmark

Veidekkes datterselskap Hoffmann A/S har nylig inngått kontrakter for til sammen ca. 210 millioner DKK ekskl. mva. Den største kontrakten er på oppføring av et nytt pakkesenter for Post Danmark Ejendomme A/S til 72,9 millioner DKK.
Kontrakten på Nytt Pakkecenter Vest er en totalentreprise på oppføring av et nytt bygg, som vil inneholde en produksjonshall på ca. 13.000 m2 og ca. 1.500 m2 kontorer. Prosjekteringen har begynt, og byggearbeidene vil etter planen settes i gang i midten av august i år. Prosjektet skal overleveres
1. august 2004. Kontraktssummen er 72,9 mill. DKK.


De øvrige kontaktene omfatter bygging av kontorbygg, idretts- og kulturhus, sykehus og bibliotek.


DSB Servicecenter, Hundige
DSB S-Tog A/S har gitt Hoffmann i oppdrag å bygge en ny klargjøringshall på ca. 2.600 m2. Her skal det bli vaskehall til togene, servicehall og en velferdsavdeling. Arbeidene settes i gang 1. juli og skal være avsluttet til 30. juni 2004. Kontrakten er en totalentreprise med kontraktssum på 45,8 mill. DKK.


Nørrebro Idretts- og kulturhus
For Københavns kommune og Lokale- og Anlægsfonden skal det bygges et nytt bygg på ca. 3.000 m2. Arbeidene utføres som en partneringkontrakt til 40 mill. DKK. Prosjekteringen igangsettes medio/ultimo 2003 og byggearbeidene starter primo 2004. Prosjektet overleveres primo 2005.


Albertslund Hovedbibliotek
På Albertslund Hovedbibliotek skal det bygges en ny loftsetasje på 2.500 m2. Oppdragsgiver er Albertslund kommune, og kontraktssummen er 25 mill. DKK. Arbeidene igangsettes i juli 2003, og den nye etasjen skal stå ferdig i juli 2004.


I tillegg til ovennevnte kontrakter kommer rehabilitering av 1.500 m2 ved Frederiksberg Hospital til 12 mill. DKK og en kontrakt for DHL til 14 mill. DKK som gjelder nybygg/ombygging av 1.500 m2 lager til kontorer.


For nærmere opplysninger vennligst kontakt:


Regionsdirektør Kurt Heinze, Hoffmann A/S,
tlf. +45 7620 3777 / +45 2040 2777
(Nytt Pakkecenter Vest).


Direktør Torben Bjørk Nielsen, Hoffmann A/S,
tlf. +45 4329 9000 (de øvrige).

Abonner