Nye kontrakter i Østfold til 77 mill. kroner


Sollia Panorama i Halden er et eksklusivt prosjekt med svært god standard. Prosjektet omfatter 16 leiligheter i terrasse med et areal på ca 120 m2 pr. leilighet. Kontrakten er en totalentreprise vunnet i konkurranse og byggherre er Arken AS. Kontraktssummen er på ca 30 mill. kroner ekskl. mva. Sollia Panorama vil bli utført i plasstøpte konstruksjoner med et stort innslag av egenproduksjon for alle fag. Prosjektet skal ferdigstilles i juni 2006.


Elvepromenaden ligger flott til i Fredrikstad sentrum og består av 25 leiligheter av varierende størrelse. Kontrakten er en totalentreprise som utføres i samarbeid med Veidekke Eiendom. Kontraktssummen er på ca 30 mill. kroner ekskl. mva. Bygget oppføres i plasstøpte bærekonstruksjoner, og alle arbeidene utføres med egne ansatte. Elvepromenaden skal ferdigstilles i april 2006 og 50 prosent av leilighetene er allerede solgt.


I tillegg til de to nevnte boligprosjektene har Veidekke Entreprenør fått to større rehabiliteringsoppdrag i Sarpsborg. For Toppen borettslag skal det utføres en utvendig rehabilitering og for Storeper barnehage er det inngått kontrakt på tilbygg og ombygging. Hver av kontraktene er på ca. 8,5 mill. kroner ekskl. mva.


For nærmere opplysninger kontakt:


Distriktsleder Ragnar Johannessen,
Veidekke Entreprenør AS
Tlf. 69 97 27 00 eller mobil: 901 03 387

Abonner