Nye Veidekke-kontrakter for 250 mill. kroner i Sogn og Fjordane

Veidekkes virksomhet i Distrikt Sogn og Fjordane er i gang med totalentreprisekontrakter for til sammen ca. 250 mill. kroner ekskl. mva.
Fosshaugane Campus, Sogndal
For SIL-Tribuna AS skal Veidekke bygge Fosshaugane Campus, som er et kombinert undervisnings- og kontorbygg med tilhørende P-hus. Bygget er plassert ved Fosshaugane Stadion og inneholder også nye tribuneanlegg på syd- og vestsiden av stadion. Prosjektet har et totalt gulvareal på 14.000 m2.
Byggearbeidene igangsettes i månedskiftet november/desember 2004, og prosjektet har en byggetid på 20 måneder. Kontraktssummen er 153,5 mill. ekskl. mva.
Kontaktperson: Ivar Ødegård tlf. 57 67 90 10


Måløy videregående skole, Måløy
Av Sogn og Fjordane Fylkeskommune har Veidekke fått i oppdrag å bygge Måløy videregående skole, Maritim Avdeling. Bygget er på ca. 3.000 m2. Kontrakten omfatter også bygging av et kaianlegg. Total kontraktssum er ca. 38,5 mill. ekskl. mva.
Byggearbeidene er igangsatt, og prosjektet skal være ferdig til skolestart høsten 2005.
Kontaktperson: Audun Sunde, tlf. 57 85 24 70


Moengården på Nordfjordeid
Veidekke er også i gang med et nytt kjøpesenter i Eid sentrum for Moengården AS. Bygget er på ca. 5.000 m2 og skal inneholde rundt 20 butikker. Kjøpesenteret skal åpnes i september 2005. Kontraktssummen er ca. 34 mill. ekskl. mva.
Kontaktperson: Reidar Holmøy, tlf. 57 86 18 90


Volda Sentrum, Volda
Volda Sentrum AS skal bygge om Industrigata 12 til studenthus for Studentsamskipnaden for Sunnmøre. I tillegg skal bygget inneholde næringsarealer. Bygget er på ca. 3.000 m2, og skal ferdigstilles i september 2005. Kontraktssummen er ca. 24 mill. kroner ekskl. mva.
Kontaktperson: Rune Eikrem, tlf. 70 07 31 75.

Abonner