Overtar Block Berge Bygg A/S: Veidekke får et solid fotfeste i Rogalandsregionen

Veidekke har inngått avtale om overtakelse av virksomheten til Block Berge Bygg A/S på Klepp. Block Berge Bygg er en av de absolutt ledende og solide entreprenører i Rogalandsregionen, og er også produsent og markedsfører av bygningselementer i betong, med en markedsandel på ca. 16 prosent i Norge. Omsetningen i 1998 var 320 millioner kroner, hvorav betongelementer utgjør 120 mill. kroner. Resultatet før skatt var 33,8 mill. kroner, og selskapet har en ordre-reserve pr. 1. mai på 248 mill. kroner. Virksomheten som har 140 ansatte, vil bli drevet videre som et heleid datterselskap av Veidekke, med samme ledelse og struktur som i dag.


Block Berge Byggs leveranser på entreprenørsiden består hovedsakelig av lokale total- og delentrepriser i Rogalandsregionen. Veidekke har flere kunder med virksomhet i Stavanger, som nå vil kunne betjenes av Block Berge Byggs organisasjon, og virksomheten med hovedkontor på Klepp vil også være et godt utgangspunkt for en bredere satsing i hele Sør-Vest Norge.


Produksjon og salg av betongelementer ved fabrikken på Klepp på Jæren utøves i et nært sam-spill mellom kundens behov og produksjons- og prosjekteringskompetansen i Block Berge Bygg. Virksomheten produserer ca. 80.000 tonn betongelementer årlig.

Bedriften ble startet i 1966 av Gunnar Block Watne og Sigvald Bergesen d.y. I 1995 ble bedriften solgt til Rudolf Hodne og Audun Skartveit, som eier virksomheten på 50/50 basis. Audun Skartveit fortsetter som administrerende direktør i selskapet.

Abonner