Presenterer et bud på aksjene i den danske entreprenøren H. Hoffmann & Sønner


"H. Hoffmann & Sønner mottok den 30. august 2000 et tilbud fra Veidekke om kjøp av aksjene i selskapet. Et enstemmig styre og ledelsen i HHS vurderer tilbudet som godt og fremtidsrettet, og anbefaler et salg av aksjene til Veidekke,” opplyser styreformann i selskapet, Ole T. Krogsgaard. Han legger særlig vekt på at de ansattes representanter i styret helhjertet går inn for forslaget.


"HHS vil med en sammenslåing med Veidekke bli ytterligere styrket. Hoffmann-navnet bevares, og selskapet vil fortsette som en selvstendig bedrift, men blir tilført økt konkurransekraft. Sammen vil de to selskapene virkeliggjøre sin felles visjon om å videreutvikle virksomheten både geografisk og kompetansemessig, og sikre vekst på såvel hjemmemarkedene som i et felles skandinavisk marked. Ikke minst gir sammenslåingen oss bedre muligheter for å møte den økende konkurransen, samt de stigende krav som markedet stiller til en moderne entreprenørbedrift," sier adm. direktør for HHS, Jørgen Huno Rasmussen.


Etter sammenslåingen vil Veidekke og HHS bli det fjerde største entreprenørselskapet i Norden. En slik virksomhet vil være en sterk skandinavisk utfordrer til de to store svenske entreprenørene.


"Vi i Veidekke har lenge arbeidet for å bli et stort entreprenørkonsern med hjemmemarked i hele Norden. Med HHS har Veidekke funnet en partner som passer inn i denne strategien. Gjennom sammenslåingen får vi det beste fra begge verdener. Ingen av partene mister noe nasjonalt. Derimot vil vi tilføre hverandre ny kompetanse og nye muligheter. Våre hjemmemarkeder kan bevares og utvides, i tillegg kommer markedsmuligheter på tvers av landegrensene, ikke minst i Øresundsregionen, samt stordriftsfordeler på en rekke områder," fastslår konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.


Veidekke er med ca. 5.000 ansatte og en forventet omsetning i år på NOK 8 milliarder, den største norske entreprenøren. På det svenske markedet har Veidekke en bygge- og anleggsvirksomhet i Göteborg, Vecon.
I dag offentliggjør selskapet også overtakelse av det svenske eiendomsselskapet Selmer Bostäder i Stockholm fra Skanska. Se egen melding.H. Hoffmann & Sønner er med en forventet omsetning på NOK 2 milliarder og drøyt 1100 ansatte, en av Danmarks større entreprenører. Selskapet er notert på børsen i København.


For de ansatte i HHS betyr den tverrnasjonale sammenslåingen med Veidekke en ytterligere sikring av danske arbeidsplasser og fortsatt vekst. Selskapet tilføres ressurser og de ansatte får nye og mer spennende karrieremuligheter.


Etter sammenslåingen vil adm. direktør for H. Hoffmann & Sønner, Jørgen Huno Rasmussen, gå inn i Veidekkes konsernledelse. Samtidig innstilles styreformann i H. Hoffmann & Sønner, Ole T. Krogsgaard, som medlem i Veidekkes styre. Konsernsjef Terje R. Venold vil bli ny styreformann i HHS.


Veidekkes tilbud, som gjelder i fire uker fra i dag, omfatter kjøp av aksjene i H. Hoffmann & Sønner mot kontant avregning. Det tilbys en kjøpspris på DKK 750 pr. A-aksje og DKK 500 pr. B-aksje. Det fremsatte tilbudet tilsvarer en verdi av hele aksjekapitalen i H. Hoffmann & Sønner på DKK 394 millioner. I forhold til børskursen onsdag den 30. august får B-aksjonærene en premium på 117% og en realisering av de verdier som ligger i selskapet.


H. Hoffmann & Sønners aksjonærer vil i løpet av kort tid få tilsendt tilbudet fra Veidekke.

Abonner