Prestisjekontrakt til Hoffmann: Veidekke-selskap utvider A. P. Møllers hovedkontor i København

A.P. Møller - Mærsk A/S har inngått kontrakt med Hoffmann A/S om utbyggingen av selskapets hovedkontor på Esplanaden i København. - Med denne kontrakten har vi vunnet en rekke større prosjekter til en samlet sum på nær 600 mill DKK de siste tre uker, sier adm. direktør Jørgen Huno Rasmussen i Hoffmann.


Denne kontrakten omfatter hovedentreprisen på ca. 30.000 m2 kontorer, auditorier, parkeringskjeller m.v. Prosjektet er utformet av arkitekt Henning Larsens Tegnestue A/S, som har vist stor respekt for den omkringliggende historiske bebyggelsen. Rådgivende ingeniør er Carl Bro a/s.


- Dette er et meget spennende prosjekt for en markant kunde, med en sentral beliggenhet i Københavns sentrum, sier adm. direktør Jørgen Huno Rasmussen.


Prosjektet har en egenproduksjonsandel på 50 prosent. Det nye kontorbygget skal etter planen overleveres i desember 2004. I byggeperioden vil det bli tatt spesielt hensyn til miljøet for omgivelsene, blant annet når det gjelder grunnforhold, støy, de trafikale forhold, etc.


- For Hoffmann er denne kontrakten uttrykk for en gledelig videreføring av et mangeårig samarbeid, sier adm. direktør Jørgen Huno Rasmussen i Hoffmann A/S.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:
 
Adm. direktør Jørgen Huno Rasmussen,
Hoffmann A/S,
tlf. +45 43 29 90 00
 
Underdirektør Jens J. Raun,
A.P. Møller,
tlf. +45 33 63 41 63
 
Konserndirektør informasjon Kai Krüger Henriksen,
Veidekke ASA,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360
 
 
VEIDEKKE ASA

Abonner

Dokumenter og linker