Profier velger Veidekke: Nye byggeprosjekter for 143 mill. kroner

Profier og Veidekke fortsetter samarbeidet og har inngått avtaler for fire nye byggeprosjekter for til sammen 143 mill. kroner eks. mva. Dette langsiktige samarbeidet, der Profier utvikler og Veidekke bygger i totalentreprise, har vart i flere år. "Et godt eksempel på at samspill kan skape merverdi for to parter," sier prosjektdirektør Tore Vik.

· Bekkestua, Bærum: Et bygg med 32 boliger og et selvbetjeningspol på 1.000 m2 i første etasje. Kontraktssum 62 mill. kroner eks. mva.

· Sem, Tønsberg: Et bygg med 22 boliger, to forretninger og en restaurant. Bygget overleveres oktober 2002. Kontraktssummen er 28 mill. kroner eks. mva.


· Lyngdal, Vest-Agder: Kombinert prosjekt med dagligvareforretning, kontor og boliger. Kontrakten er på 18 mill. kroner eks. mva.

· Heimdal, Trondheim: 20 boliger i to etasjer med dagligvareforretning, apotek og bensinstasjon i første etasje. Kontraktssum 35 mill. kroner eks. mva.


- Vi har nye prosjekter under utvikling, og regner med at det blir flere nye og spennende oppgaver i samarbeid med Veidekke i tiden fremover, sier prosjektdirektør Tore Vik i Profier AS. Profier er i dag en av Norges ledende aktører innen eiendomsutvikling. Selskapet ble etablert i 1994 og er i dag engasjert i ca. 80 prosjekter over hele landet.


- Dette er et godt eksempel på verdiskapende samspill i praksis. Vi trekker ut det beste av hverandres kompetanse, og sammen evner vi å finne gode løsninger både når det gjelder design og utførelse som ivaretar brukernes og lokalsamfunnets behov, sier regionsdirektør Per Johan Plünnecke i Veidekke ASA.


Flere opplysninger fås ved henvendelse til

Prosjektdirektør Tore Vik, Profier AS,
tlf. 66 79 99 00
Regionsdirektør Per-Johan Plünnecke, Veidekke ASA,
tlf. 33 30 79 79

Det vises også til vedlagte faktaark om de to selskapene.

Abonner