Reitan Invest og Veidekke satser sammen i Midt- og Nord-NorgeVeidekke

Njord Eiendom AS har inngått samarbeidsavtale med Veidekke ASA om utvikling av eiendoms-prosjekter i Midt- og Nord-Norge. Njord Eiendom er en del av Reitan Invest AS og skal stå for utvikling av større utbyggingsprosjekter i det nordenfjeldske. For både Reitan Invest og Veidekke er samarbeidet et ledd i en strategisk utvikling, hvor begge selskaper ønsker å utnytte og utvikle egen kompetanse og ressurser best mulig gjennom nært samarbeid med utvalgte partnere.

Njord Eiendom skal konsentrere seg om den tidlige fasen av prosjektutvikling, hovedsakelig relatert til REMA 1000's dagligvarevirksomhet og boligutvikling, mens Veidekke skal stå for videreutvikling og gjennomføring av prosjektene. For Njord Eiendom vil dette samtidig sikre gjennomføringsdyktighet og redusere risikoen i prosjektene.

Dette er en avtale som går på tvers av tradisjonelle byggherre/entreprenørkonstellasjoner, men er en utvikling av partnerskap som vi ser i andre bransjer, som for eksempel innen dagligvare- og offshoreindustrien.

Store volum
Partene har til nå inngått avtaler om utvikling og bygging av større prosjekter i Ålesund og Trondheim. I Ålesund skal det over noe tid bygges for ca. 185 mill. kroner fordelt på bolig- og næringsarealer. I Trondheim skal partene i fellesskap stå for utbyggingen av byggetrinn 2 og 3 på Bergheim Terrasser, et boligprosjekt i størrelse over 200 mill. kroner. I dette prosjektet har Veidekke gått inn med 50% eierandel.

Njord Eiendom arbeider også med store prosjekter i Molde, Kristiansund, Bodø og Tromsø i tillegg til en del mindre prosjekter i Trondheim.

- For partene vil det bli både krevende og inspirerende å utvikle de respektive organisasjoner i et nærmere samarbeide fremover, sier adm. direktør Ingolv Høyland, Reitan Invest.

- Avtalen med Reitan Invest er meget viktig og inspirerende for Veidekke og betyr at også enheten i Midt-Norge nå for alvor kan ta del i selskapets utvikling mot større grad av samarbeid med faste kunder, konstaterer regionsdirektør Ståle Brovold i Veidekke.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Regionsdirektør Ståle Brovold, Veidekke ASA, tlf. 73 82 35 00,
Adm. direktør Ingolv Høyland, Reitan Invest AS, tlf. 73 89 10 60, mobil 901 66 000
Daglig leder \yvind Christensen, Njord Eiendom AS, tlf. 73 99 01 88, mobil 900 30 505

Trondheim, 14. august 1997

REITAN INVEST AS - VEIDEKKE ASA

Abonner