Resultatfremgang i Veidekke

Veidekkes resultater etter første kvartal viser god fremgang for alle enheter, og med et ekstra bidrag fra eiendomsvirksomheten etter salg av to utviklingsprosjekter. Resultatet endte på 113 mill. kroner, mot 39 mill. kroner i 2005, noe konsernsjef Terje R. Venold er tilfreds med. - Vi har fått en god start på året, og føler oss komfortable med konsernets vekst og utvikling, og naturligvis også med resultatutviklingen, sier konsernsjef Venold.
- Årets første kvartal preges naturlig nok av at deler av konsernets virksomhet ikke produserer i vintermånedene. Dette gjelder først og fremst asfaltvirksomheten, men den strenge vinteren har også vært en generell utfordring for hele vår entreprenørvirksomhet, sier Terje R. Venold.


- Resultatmessig er det stort sett fremgang i alle enheter, men med den største fremgangen innen eiendomsutvikling. Her valgte vi å foreta et salg av et utviklingsprosjekt på Økern og næringsdelen av et prosjekt på Skårer i Lørenskog, hvor vi sammen med to andre aktører utvikler et større boligprosjekt, legger Venold til.


Veidekkes entreprenørvirksomhet fortsetter fremgangen med størst aktivitet og de beste resultatene i Norge, men også med en positiv vekst og utvikling i Danmark. I Sverige er det også en stabil og god utvikling innen byggvirksomhetene, mens aktiviteter og resultater innen anlegg preges av investeringer i økt kapasitet og kompetanse.


Den samlede ordrereserven for entreprenørvirksomheten er på 11,4 milliarder kroner - det høyeste nivå i Veidekkes historie.


Også boligsalget har fortsatt å være meget godt i første kvartal. Aktiviteten er størst i Norge, og salget er gjennomgående bra, selv om markedet er blitt mer selektivt. I Sverige ser vi en sterk økning i aktivitetene, og i det vesentlige er alle nye prosjekter allerede utsolgt. For Veidekkes boligutvikling i Danmark er nå fire prosjekter lansert. Salget har så langt vært meget bra, og det arbeides nå med å skaffe nye tomtemuligheter. Totalt har Veidekke nå 1.819 boliger i produksjon i Skandinavia, og av disse er det kun seks av de ferdige boligene som er ikke er solgt.


- Et særtrekk vi spesielt ser i sentrale strøk på Østlandet, og i deler av Sjælland, er den sterke økningen i tomteprisene. Med mye likviditet tilgjengelig ser vi en sterk prisvekst på attraktive tomter. Dette er en utfordring for kostnadene for ferdige boliger fremover, avslutter konsernsjef Terje R. Venold


Det vises også til styrets rapport for 1. kvartal 2006 som er vedlagt denne pressemelding.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:


Konsernsjef Terje R. Venold,
tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323
Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / 917 43 856
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner

Dokumenter og linker