Resultatmargin som på samme tid i fjor og høy ordrereserve: VEIDEKKE VISER SOLIDE TALL I 2. KVARTAL


Vi er meget tilfreds med resultatene for 2. kvartal, sier konsernsjef Terje R. Venold. – De er innenfor våre økonomiske mål, og det på tross av et svakt anleggsmarked. Med en ordrereserve på over
4 milliarder kroner, som er en økning på nesten 1 milliard fra i fjor, er det kun det relativt dårlige resultatet fra 1. kvartal som trekker helhetsinntrykket ned, legger han til.


Ordrereserve
Ordrereserven på 4.102 mill. kroner er en økning på 905 mill. kroner (28,3%) fra samme tidspunkt i fjor. Til sammenligning var ordrereserven ved årsskiftet 3.210 mill. kroner, og sett i forhold til den, har selskapet en økning i ordrereserven på 892 mill. kroner, eller 27,8%.


Omsetningen
Veidekkes omsetning i 2. kvartal var 1.841 mill. kroner, mot 1.673 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultatet før skatt var 80 mill. kroner, en bedring på 6 mill. kroner i forhold til 2. kvartal 1999.


I 1. halvår hadde selskapet en omsetning på 3.277 mill. kroner. Dette er en økning på 9% i forhold til i fjor (3.008,8 mill. kroner).


Resultat
Resultatmarginen for 2. kvartal ble 4,4%, det samme som i fjor. For 1. halvår var resultatmarginen 2,8%, mot 3,6% for 1. halvår 1999. Konsernets driftsresultat i 1. halvår var 123,3 mill. kroner, mot 119,8 mill. kroner i fjor. Netto finansresultat var –31,5 mill. kroner, mot –12,4 mill. kroner i 1999.


- Korrigerer vi for kostnadene på 10 mill. kroner ved streiken i mai, oppnådde konsernet en resultatmargin på 4,9% i 2. kvartal, sier Venold.


Resultat per aksje var kr. 2,07 (kr. 2,16) for 2. kvartal og kr. 2,58 (kr. 3,19) for 1. halvår.


Det vises for øvrig til Styrets rapport for 2. kvartal 2000 for Veidekke-konsernet, som er vedlagt denne pressemeldingen.Abonner

Dokumenter og linker