Resultatvarsel: Gode tall for Veidekkes norske entreprenørvirksomhet i 4. kvartal

Veidekkes norske entreprenørvirksomhet vil få et resultat for 4. kvartal som er vesentlig bedre enn for samme periode i fjor. Resultatet forventes å bli i overkant av 275 mill. NOK, sammenlignet med 146 mill. NOK for samme periode i fjor. Årsaken til dette er høy aktivitet, god drift og en del forhold av engangskarakter, som oppgjorte tvisteforhold, avklarte risikoforhold og forseringsbonus.


For de øvrige virksomhetsområdene er utviklingen så langt som forventet, bortsett fra for virksomheten i Danmark, Hoffmann AS. Her vil resultatet for 4. kvartal bli noe svakere enn de resultater som ble oppnådd i 3. kvartal i år på -13 mill. NOK.


Veidekke vil presentere sine tall for 4. kvartal og året 2007 torsdag 14. februar 2008 i konsernets lokaler på Skøyen i Oslo.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:


Konserndirektør Finans Arne Giske, tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Fungerende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 / 905 81 802, christopher.bjerke@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no
 

Abonner