Sammen om bedre inneklima

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har inngått en samarbeidsavtale med Veidekke om utvikling av boliger med bedre inneklima. - På vegne av astma- og allergisaken er jeg glad for at Norges største entreprenør og boligutvikler nå ønsker å lede an utviklingen og tar inneklima i boliger på alvor, sier generalsekretær Geir Endregaard i NAAF.

- Inneklima er av vesentlig betydning for folkehelsen. At noen går foran og baner vei på dette området er veldig bra. Vi hadde stort fokus på retningslinjer for inneklima under utarbeidelsen av den nye boligloven. At det private i samarbeid med en ideell organisasjon løfter dette et skritt videre er et eksempel til etterfølgelse, sier leder av Stortingets Helse- og Omsorgskomité Bent Høie (H) om samarbeidet mellom NAAF og Veidekke.

Hovedelementene i samarbeidsavtalen er faglig opplæring og rådgivning om inneklima og helserelaterte temaer, produksjon av faktainformasjon og faglig samarbeid ved utvikling av boliger og byggeprosjekter.

- Nye sammenstillinger av tunge aktører er fremtiden og tilfører arbeidet vårt en spennende ny dimensjon. Implementert på den riktige måten og til riktig tid er ikke fokus på inneklima et fordyrende og kompliserende element for byggebransjen, men et avgjørende konkurranse­fortrinn som kommer sluttbrukeren til gode. Vårt faglige samarbeid med Veidekke er således en trippel vinnersituasjon. For forbundet, for Veidekke og ikke minst for menneskene hvis hjem og arbeidsplasser vi skaper, sier generalsekretær Geir Endregard i NAAF, som også kan vise til gode resultater av samarbeidet med Jotun om utviklingen av den helsevennlige malingen Sens.

Årvollbrinken i Oslo bygger Veidekke Eiendom det første boligprosjektet i samarbeidet der de har fått nytte av NAAFs kompetanse og ekspertise.  - I prosjektet har vi tatt grep utover det som påkreves av myndighetene. Til kundens beste setter vi enda høyere standarder til inneklima og er stolte av å kunne tilby trygghet og helse på et nivå som tidligere ikke har vært tilgjengelig, sier prosjektutvikler Elin Hoff Johansen i Veidekke.

Resultatene av samarbeidet vil beboerne blant annet merke gjennom ventilasjonsløsninger valgt med tanke på funksjon og vedlikehold, minimering av avgasser/emisjoner fra overflate­behandling, fokus på enkelt vedlikehold og rengjøring, takhøye skap som reduserer muligheten for støvansamling, oppvarmingsløsninger som er gunstige for inneklimaet, valg av materialer som inneholder/avgir færre farlige stoffer og allergivennlig beplantning på uteområdene.

For mer informasjon kontakt:
Generalsekretær Geir Endregaard i NAAF, tlf 23 35 35 15 / 958 46 220, geir.endregaard@naaf.no
Prosjektutvikler Elin Hoff Johansen i Veidekke, tlf 21 05 78 20/91 53 56 48,
elin.hoff-johansen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22,
helge.dieset@veidekke.no


Se også
www.veidekkebolig.no/prospekter/aarvollbrinken/ for mer informasjon om boligprosjektet Årvollbrinken.


I 50 år har
Astma- og Allergiforbundet (NAAF) jobbet med astma, allergi og eksem. Arbeidet har gitt unik kompe­tanse på det som etter hvert fremstår som allmenngyldig helsekunnskap. Forbundet besitter betydelig ekspertise på inneklimafeltet og ansees som ledende på områder hvor inneklima vurderes opp mot helsekonsekvenser.


Veidekke er Norges største entreprenør og eiendomsutvikler, og virksomheten omfatter blant annet nybygg av boliger, næringsbygg, skoler og andre offentlige bygg, byggfornyelse og anleggsprosjekter samt utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder.

Abonner

Dokumenter og linker