Sterke resultater og historisk høy ordrereserve

Veidekke har i annet kvartal ytterligere styrket sin markedsposisjon med økt omsetning og økte markedsandeler innenfor alle virksomhetsområder sammenlignet med fjoråret. Resultatene er også bedret i entreprenør- og industrivirksomheten. Markedsutviklingen har vært bedre enn ventet, særlig innen byggsektoren. Tilgangen på nye oppdrag har vært god, og ordrereserven er nå høyere enn noen gang før, sier konsernsjef Terje R. Venold.


Veidekkes omsetning i første halvår var 3.009 mill. kr., som er en vekst på 17% i forhold til i fjor. 8% av økningen kommer fra oppkjøpte bedrifter og 9% gjennom organisk vekst. Resultat før skatt var 107,4 mill. kr. (122,6 mill. kr.). Nedgangen skyldes mindre eiendomsgevinster enn i fjor. For kvartalet var Veidekkes omsetning 1.673 mill. kr. (1.495 mill. kr.) og resultatet før skatt var 74,0 mill. kr. (86,7 mill. kr.). Entreprenørvirksomheten, dvs. Bygg og Anlegg, hadde et resultat på 62,6 mill. kr., som er en økning på 10,3 mill. kr. i forhold til annet kvartal i fjor, mens Industri hadde et tilnærmet uendret resultat, 12,8 mill. kr. (12,5 mill. kr.). Resultatet for Eiendom var -0,7 mill. kroner (22,2 mill. kroner).


Tilgangen på nye oppdrag i annet kvartal var på 1.634 mill. kr. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 3.197 mill. kr., sammenlignet med 2.682 mill. kr. ved årsskiftet og 3.011 mill. kr. på samme tid i fjor.

Med utgangspunkt i våre resultater for første halvår, vår sterke markedsposisjon og vår solide ordrereserve, har Veidekke de beste forutsetninger for å realisere sine økonomiske mål også for inneværende år. En god finansiell posisjon gir oss også styrke til å videreføre de forretnings-messige satsingene innen hvert virksomhetsområde, sier konsernsjef Terje R. Venold.