Telenor tildeler første byggekontrakt til Veidekke ASA


- Vi er meget godt fornøyd med valget av Veidekke som vår samarbeidspartner på byggingen av parkeringsanlegget. Veidekke har den profesjonalitet og erfaring som kreves for å gjennomføre en jobb av denne størrelsen, sier administrerende direktør Bjørn Sund i Telenor Eiendom Fornebu AS.


Det nye hovedkvarteret omfatter 137.000 kvadratmeter lyse arealer i første byggetrinn og vil samlokalisere Telenors Oslovirksomhet på Fornebu. Til sammenligning er ekspedisjonsbygget på Gardermoen 130.000 kvadratmeter. Tomten som er regulert til ca. 215 mål gir plass til sju fotballbaner på størrelse med Ullevål Stadion.


- For øvrig kan nevnes at Telenors nye bygg er delt inn i fire kvartaler med oppstart første kvartal januar 2000. Første innflytting planlegges ved utgangen av 2001, mens siste innflytting er planlagt høsten 2002. Mer enn 6.000 Telenor-ansatte vil finne sine arbeidsplasser i det nye bygget.


"Vi er naturligvis veldig glade for at vi vant denne første kontrakten for Telenors utbygging på Fornebu", sier konsernsjef Terje Venold i Veidekke ASA. "Telenor er for oss en viktig og utfordrende byggherre, og vi gleder oss over at vi nå kan si at utbyggingen av Fornebu-området virkelig er i gang."

Veidekke er en av Norges ledende entreprenørbedrifter. Selskapet har et bredt ressurs- og kompetansegrunnlag, solid økonomi og er børsnotert. Veidekke sysselsetter 4.200 personer og omsatte i 1998 for 5,6 milliarder kroner. http://www.veidekke.no

Abonner